متن آهنگ چارتار گله کن

 

گله کن یار شکیبا زن زیبا گله کن گله کن یار ای گل تالاب فریبا گله کن

گله کن شکوه ی جامانده از آن سینه به راه

گله کن آن دل رنجیده تویی گله کن روزی شبی میگذرد در دل تو

در دل من خاطر ه ای مانده و بس

از نگهت از تب من از عطش عاشق تن خاطره ای مانده و بس

گله کن یار شکیبا زن زیبا گله کن

گله کن یار ای گل تالاب فریبا گله کن گله کن شکوه ی جامانده از آن سینه به راه

گله کن آن دل رنجیده تویی گله کن

کنار نبضم شبی سحر کن دو چشم غرق در غمو تر کن

از اشتباه مرد عاشقت گذر کن

کنار نبضم شبی سحر کن دو چشم غرق در غمو تر کن

غم گذشته را بسوز و بی اثر کن

گله کن یار شکیبا زن زیبا گله کن گله کن یار ای گل تالاب فریبا گله کن

گله کن شکوه ی جامانده از آن سینه به راه

گله کن آن دل رنجیده تویی گله کن