متن آهنگ کسری زاهدی سلامت کردم

 

 دیدم که مرا دیدی و حیران ماندی دیدم که مرا دیدی و رو گردانی من به رسم ادب اما سلامت کردم 

یادم بود دل غمزده ی در تب را یادم بود خداحافظی آن شب را من به رسم ادب اما سلامت کردم

 پیش چشمان رقیبان خرابم کردی خرابم کردی خرابم کردی

دلبری کردی و هربار جوابم کردی جوابم کردی جوابم کردی

باران زد و من با غمتو دست به دعا ماندم حیران ز غمت گشتمو در کار خدا ماندم

  ای وای که در این قصه دلت عاشق اگر میشد با تو آخرین پرسه ی ما جور دگر میشد

 چشمت آتشفشان ماه شب آسمان دگر از من گذشت با دگران یار بمان

اسم تو آمدو دلشوره امانم را برد فکر شب های پس از تو همه جانم را برد همه جانم را برد

 پیش چشمان رقیبان خرابم کردی خرابم کردی خرابم کردی

دلبری کردی و هر بار جوابم کردی جوابم کردی جوابم کردی