متن آهنگ گرشا رضایی دل ندارم

 

دل ندارم که بمونی دل ندارم که بری

دل ندادم که ببینم واسه رفتن حاضری

چی عوض شد توو وجودم این نبودم قبل تو

مطمئن باش هر چی بودم این نبودم قبل تو

اینم از من اینم از تو اینم از این زندگی

گاهی رازاتو نمیشه حتی به خودت بگی

اون دوتاییا تموم شد اما باز دوست دارم

 دوس دارم گوشه ی قلبت خودمو جابذارم

من بهونت کرده بودم تا نفس باشی برام

میرم و میری و میدونی چقد تورو میخوام

برمیگردم به گذشته از همیشه خسته تر

 چیزی از دلم نمونده که بگم منم ببر

اینم از من اینم از تو اینم از این زندگی

گاهی رازاتو نمیشه حتی به خودت بگی

اون دوتاییا تموم شد اما باز دوست دارم

دوس دارم گوشه ی قلبت خودمو جا بذارم