متن آهنگ یاسر بینام جای خالیت

 

نمیدونی بعد تو خیلی چیزا عوض شد

دوتا چشمام پر از اشک توی قلبم تنفر

نمیدونی بعد تو چقد داغونو شلختم

همه کمد لباسات همیشه پخشه رو تختم

به هیچی دست نمیزنم همه عکسات روی دیواراست

مخفی نمیکنم رژ قرمزو رو لیوانا

اینا همه یعنی یاد توام همش یعنی توو بغلم جای تویه فقط

این جای خالیت شد یادگاری نبودی با اشکام بارونم میبارید

این جای خالیت شد یادگاری نبودی با اشکام بارونم میبارید

این جای خالیت شد یادگاری نبودی با اشکام بارونم میبارید

سر تکون نده عصبیم از نبودنت لبخند نزن

تحریکم نکن جاش میمونه چند جا رو لبت

ما هر دو بازنده ایم دنیا مال بازنده نی

تو که عادت داری هی ول کنی ا یادم بری

گفتم دست نمیزنم به عکسای روی میز

اینجا تا ابد تو خانم خونه ای

من قلبم مثه قبرم جای یکیه

پ هیچکس نمیتونه جای تورو بگیره

اسمم روی خطای بدنت نبودی قد حرفای خفنت

اینجوری میخواستی خردم کنی تا بشم ی لقمه اندازه دهنت

حالم بده نیستم پیشت نباشم هر کی بهت نزدیک شه

این فکر جر میده منه غیرتیو نکنه باز شه واسش نیشت

هی گفت گوشیت در دسترس نی