متن آهنگ یاسین غلامی ناز نکن

 

دلم میخواد اینبار وقتی چشم میوفته توو چشمات بیام دستتو بگیرم بزنم دلو به دریا

بگم بهت حرفهای دلمو بدونی که

عاشقمو حال منو درکش کنی شاید

عشقو توو چشام بخونی تا همیشه باهام بمونی بدونی که قلبم میتپه واست 

قلبتو بدش من دیگه بی خیال

این همه ناز نکن واسم دل منو نشکن

انقده تو خوبی حتی اگه بهتر از تو هم پیدا بشه نمیاد به چشمم نمیاد به چشمم

قلبتو بدش من دیگه بی خیال

این همه ناز نکن واسم دل منو نشکن

انقده تو خوبی حتی اگه بهتر از تو هم پیدا بشه نمیاد به چشمم نمیاد به چشمم

کسی نمیتونه به غیر از تو بشه جون دلم

هر جوری که باشی بدون تا آخرش عاشقتم 

دلمو فرش زیر پات میکنم هر جا که بری ی کاری میدی دست من با این همه ناز و دلبری

قلبتو بدش من دیگه بی خیال

این همه ناز نکن واسم دل منو نشکن

انقده تو خوبی حتی اگه بهتر از تو هم پیدا بشه نمیاد به چشمم نمیاد به چشمم

قلبتو بدش من دیگه بی خیال

این همه ناز نکن واسم دل منو نشکن

انقده تو خوبی حتی اگه بهتر از تو هم پیدا بشه نمیاد به چشمم نمیاد به چشمم

قلبتو بدش من دیگه بی خیال

این همه ناز نکن واسم دل منو نشکن

انقده تو خوبی حتی اگه بهتر از تو هم پیدا بشه نمیاد به چشمم نمیاد به چشمم

قلبتو بدش من دیگه بی خیال

این همه ناز نکن واسم دل منو نشکن

انقده تو خوبی حتی اگه بهتر از تو هم پیدا بشه نمیاد به چشمم نمیاد به چشمم