متن آهنگ  یوسف زمانی یکی حالتو بد کنه

 

شده بخوای گریه کنی نتونی غرورت نذاره

شده زندگی بخواد بزنه کفر تو در بیاره

 هی پشت هم سیگار و ی حال بد و بیمار و

 قید همه چیو بزنی از همه چی دل بکنی

یکی حالتو بد کنه یهو بزنه گوشیشو قطع کنه

حتی دلش نخواد بشینه ی کمی با تو صحبت کنه

دیگه تموم شه همه چی کو اون همه عشق دلی

 توو اوج ناراحتی نمیدونی کجا بری

یکی حالتو بد کنه یهو بزنه گوشیشو قطع کنه

حتی دلش نخواد بشینه ی کمی با تو صحبت کنه

دیگه تموم شه همه چی کو اون همه عشق دلی

 توو اوج ناراحتی نمیدونی کجا بری

شده ی شب خیره به شهر همین جوری زل بزنی

از همه ی آرزوهات ی شبه بخوای دل بکنی

ی عاشق میمیره تنها باشه

ی دل پر ی بغض رفیق تنهاییاشه

حال بدم این گریه ها نمیرسه به گوشش

خدا کنه اونجوری که دوس دارم لباس بپوشه

دیگه نایی واسه چشمای خیس من نیست

 ولی خدا کنه اون چشماش هیچ موقع نشن خیس

یکی حالتو بد کنه یهو بزنه گوشیشو قطع کنه

حتی دلش نخواد بشینه ی کمی با تو صحبت کنه

دیگه تموم شه همه چی کو اون همه عشق دلی

 توو اوج ناراحتی نمیدونی کجا بری