دانلود آهنگ جدید 98 ; موزیک بامبو

دانلود فول آلبوم فرهاد با لینک مستقیم

دانلود تمام آهنگ های جدید و قدیمی فرهاد با کیفیت مناسب

 

farhad-mehrad

 

دانلود آلبوم گفت های بی تو از فرهاد به صورت یکجا

دانلود آهنگ گفتگو 1 از فرهاد

دانلود آهنگ جمعه با سوت از فرهاد

دانلود آهنگ مرد تنها از فرهاد

دانلود آهنگ گفتگو 2 از فرهاد

دانلود آهنگ بدون رفیق از فرهاد

دانلود آهنگ گنجیشکک اشی مشی از فرهاد

دانلود آهنگ نجوا از فرهاد

دانلود آهنگ غزلی از حافظ از فرهاد

دانلود آهنگ مرغ سحر از فرهاد

دانلود آهنگ گفتگو 3 از فرهاد

دانلود آهنگ برف از فرهاد

دانلود آهنگ کودکانه از فرهاد

دانلود آهنگ وقتی که بچه بودم از فرهاد

دانلود آهنگ گفتگو 4 از فرهاد

دانلود آهنگ بانوی گیسو هانیِ من از فرهاد

 

دانلود آلبوم بازم صدای نی میاد از فرهاد به صورت یکجا

دانلود آهنگ باز هم صدای نی میاد از فرهاد

دانلود آهنگ گوچه بنفشه ها از فرهاد

دانلود آهنگ گفتگو از فرهاد

دانلود آهنگ تو را دوست دارم از فرهاد

دانلود آهنگ گل یخ از فرهاد

دانلود آهنگ نجوی از فرهاد

دانلود آهنگ برف از فرهاد

دانلود آهنگ مرغ سحر از فرهاد

دانلود آهنگ وقتی که بچه بودم از فرهاد

دانلود آهنگ آواز کرک از فرهاد

دانلود آهنگ خواب در بیداری از فرهاد

دانلود آهنگ خیال خوشی از فرهاد

دانلود آهنگ گفتگو از فرهاد

دانلود آهنگ رباعیات از فرهاد

دانلود آهنگ کتیبه از فرهاد

دانلود آهنگ گاندی از فرهاد

 

دانلود آلبوم داش آکل از فرهاد به صورت یکجا

دانلود ترک 1 از آلبوم داش آکل فرهاد

دانلود ترک 2 از آلبوم داش آکل فرهاد

دانلود ترک 3 از آلبوم داش آکل فرهاد

دانلود ترک 4 از آلبوم داش آکل فرهاد

دانلود ترک 5 از آلبوم داش آکل فرهاد

دانلود ترک 6 از آلبوم داش آکل فرهاد

دانلود ترک 7 از آلبوم داش آکل فرهاد

دانلود ترک 8 از آلبوم داش آکل فرهاد

دانلود ترک 9 از آلبوم داش آکل فرهاد

دانلود ترک 10 از آلبوم داش آکل فرهاد

دانلود ترک 11 از آلبوم داش آکل فرهاد

دانلود ترک 12 از آلبوم داش آکل فرهاد

دانلود ترک 13 از آلبوم داش آکل فرهاد

دانلود ترک 14 از آلبوم داش آکل فرهاد

دانلود ترک 15 از آلبوم داش آکل فرهاد

دانلود ترک 16 از آلبوم داش آکل فرهاد

دانلود ترک 17 از آلبوم داش آکل فرهاد

دانلود ترک 18 از آلبوم داش آکل فرهاد

دانلود ترک 19 از آلبوم داش آکل فرهاد

دانلود ترک 20 از آلبوم داش آکل فرهاد

 

دانلود آلبوم وحدت از فرهاد به صورت یکجا

دانلود ترک 1 از آلبوم وحدت فرهاد

دانلود ترک 2 از آلبوم وحدت فرهاد

دانلود ترک 3 از آلبوم وحدت فرهاد

دانلود ترک 4 از آلبوم وحدت فرهاد

دانلود ترک 5 از آلبوم وحدت فرهاد

دانلود ترک 6 از آلبوم وحدت فرهاد

دانلود ترک 7 از آلبوم وحدت فرهاد

دانلود ترک 8 از آلبوم وحدت فرهاد

دانلود ترک 9 از آلبوم وحدت فرهاد

دانلود ترک 10 از آلبوم وحدت فرهاد

دانلود ترک 11 از آلبوم وحدت فرهاد

دانلود ترک 12 از آلبوم وحدت فرهاد

دانلود ترک 13 از آلبوم وحدت فرهاد

 

دانلود آلبوم آلبا از فرهاد به صورت یکجا

دانلود آهنگ Introduction از فرهاد

دانلود آهنگ Everybody’s Talking At Me از فرهاد

دانلود آهنگ Suzanne از فرهاد

دانلود آهنگ QUI از فرهاد

دانلود آهنگ You’ve Got A Friend از فرهاد

دانلود آهنگ California Dreamin’ از فرهاد

دانلود آهنگ Like A Sand Song از فرهاد

دانلود آهنگ Sunrise, Sunset از فرهاد

دانلود آهنگ Yesterday When I Was Young از فرهاد

دانلود آهنگ Unchained Melody از فرهاد

دانلود آهنگ An Die Freude از فرهاد

دانلود آهنگ You Won’t Love Me از فرهاد

دانلود آهنگ Love’s Been Good To Me از فرهاد

دانلود آهنگ Sympathy از فرهاد

دانلود آهنگ When The Sun Comes Down از فرهاد

دانلود آهنگ I Put A Spell On You از فرهاد

دانلود آهنگ Romance of Love از فرهاد

دانلود آهنگ Together Again از فرهاد

دانلود آهنگ Unchain My Heart از فرهاد

 

 

 

دانلود آلبوم جمعه از فرهاد به صورت یکجا

دانلود آهنگ جمعه از فرهاد

دانلود آهنگ شبانه از فرهاد

دانلود آهنگ گنجیشکک اشی مشی از فرهاد

دانلود آهنگ کودکانه از فرهاد

دانلود آهنگ هفته خاکستری از فرهاد

دانلود آهنگ وحدت از فرهاد

دانلود آهنگ آوار از فرهاد

دانلود آهنگ آینه ها از فرهاد

دانلود آهنگ سقف از فرهاد

دانلود آهنگ مرد تنها از فرهاد

دانلود آهنگ شبانه 2 از فرهاد

دانلود آهنگ خسته از فرهاد

 

دانلود آلبوم برف از فرهاد به صورت یکجا

دانلود ترک 1 از آلبوم برف فرهاد

دانلود ترک 2 از آلبوم برف فرهاد

دانلود ترک 3 از آلبوم برف فرهاد

دانلود ترک 4 از آلبوم برف فرهاد

دانلود ترک 5 از آلبوم برف فرهاد

دانلود ترک 6 از آلبوم برف فرهاد

دانلود ترک 7 از آلبوم برف فرهاد

دانلود ترک 8 از آلبوم برف فرهاد

 

دانلود آلبوم کنسرت آمریکا از فرهاد به صورت یکجا

دانلود ترک 1 از آلبوم کنسرت آمریکا فرهاد

دانلود ترک 2 از آلبوم کنسرت آمریکا فرهاد

دانلود ترک 3 از آلبوم کنسرت آمریکا فرهاد

دانلود ترک 4 از آلبوم کنسرت آمریکا فرهاد

دانلود ترک 5 از آلبوم کنسرت آمریکا فرهاد

دانلود ترک 6 از آلبوم کنسرت آمریکا فرهاد

دانلود ترک 7 از آلبوم کنسرت آمریکا فرهاد

دانلود ترک 8 از آلبوم کنسرت آمریکا فرهاد

دانلود ترک 9 از آلبوم کنسرت آمریکا فرهاد

دانلود ترک 10 از آلبوم کنسرت آمریکا فرهاد

دانلود ترک 11 از آلبوم کنسرت آمریکا فرهاد

دانلود ترک 12 از آلبوم کنسرت آمریکا فرهاد

دانلود ترک 13 از آلبوم کنسرت آمریکا فرهاد

دانلود ترک 14 از آلبوم کنسرت آمریکا فرهاد

دانلود ترک 15 از آلبوم کنسرت آمریکا فرهاد

دانلود ترک 16 از آلبوم کنسرت آمریکا فرهاد

 

دانلود آلبوم خواب در بیداری از فرهاد به صورت یکجا

دانلود ترک 1 از آلبوم خواب در بیداری فرهاد

دانلود ترک 2 از آلبوم خواب در بیداری فرهاد

دانلود ترک 3 از آلبوم خواب در بیداری فرهاد

دانلود ترک 4 از آلبوم خواب در بیداری فرهاد

دانلود ترک 5 از آلبوم خواب در بیداری فرهاد

دانلود ترک 6 از آلبوم خواب در بیداری فرهاد

دانلود ترک 7 از آلبوم خواب در بیداری فرهاد

دانلود ترک 8 از آلبوم خواب در بیداری فرهاد

دانلود ترک 9 از آلبوم خواب در بیداری فرهاد

دانلود ترک 10 از آلبوم خواب در بیداری فرهاد

دانلود ترک 11 از آلبوم خواب در بیداری فرهاد

دانلود ترک 12 از آلبوم خواب در بیداری فرهاد

دانلود ترک 13 از آلبوم خواب در بیداری فرهاد

دانلود ترک 14 از آلبوم خواب در بیداری فرهاد

برچسب ها
بخش نظرات
  امین گفت:

  زندگی یعنی این

  محمدرضاقربانی بجگردی گفت:

  عالیه.من با آهنگهای محسن جون زندگی میکنم

  ناشناس گفت:

  عالیه

  ناشناس گفت:

  ای جوووون واقعلا عااااالی مرسی

  محفوظ گفت:

  عالیه هر کی با هر سلیقه می تونه چیزی رو که می خواد پیدا کنه

  ناشناس گفت:

  عالیییی

  رقیه گفت:

  بنظرم اهنگ بسیار زیباو دلنشینیه

  ژیلا گفت:

  تمام اهنگهای عربی ک گذاشتید چ اینجا چ در سایتهای دیگه کلا تکرارین چرا از اهنگ های جدید استفاده نمیکنید

  ناشناس گفت:

  فوق العاده بود

  سلمان گفت:

  بعضی از جاهای متنتون اشتباهه

  به مرد گفت:

  gooooood

  ناشناس گفت:

  خوب بود

  ناشناس گفت:

  شایع بی نظیره لعنتی

  ناشناس گفت:

  لطفا بازم گروهی بخونید

  نیما گفت:

  دانلود

  ناشناس گفت:

  عالی بود خیلی ممنونم

  ححححححح گفت:

  اشغال ترین اهنگ بود که شنیدم این چه اهنگ مسخرهایه

  محمد گفت:

  محشر کرده مثه همیشه

  ناشناس گفت:

  محشر کرده مثه همیشه

  سارانی گفت:

  عالی بود آهنگ های سامی ممنون.

  ناشناس گفت:

  بیش از حد عالییییییییییی♡♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

  ناشناس گفت:

  واقعا خوب بود یعنی عالی بود

  ساناز گفت:

  به نظرم خیلی عالی بود . دمتون گرم

  فاطیما گفت:

  خیللللللللللی خوب بود من که واقا عاشقش شدم

  نگین گفت:

  خیلی عالیه چون این اهنگه درباره یا نرگس خاهرمه

  علی گفت:

  عالی بود مرسی

  سورنا گفت:

  عالی بود واقعاارامبخشه برای دقایقی از این دنیا وغم وغصه ها فارغ میشی

  ناشناس گفت:

  عالی

  ایمان گفت:

  واقعا عالی بود مرسی

  ناشناس گفت:

  عالی بود

  ناشناس گفت:

  دمتون گرم عالی بودن

  Hadi گفت:

  Ahange emam rezasho nadidam mn

  دوستدارم احمد صفایی گفت:

  باعشق

  مهسا گفت:

  عالی بودند منون

  حمید گفت:

  عالی واقعا

  mohsen گفت:

  اهنگی فوق العاده با تاثیری فوق العاده بر روح ادمی..ادمی رو متاثر از گذر زمان می کنه

  یعقوب گفت:

  بسیار زیبا،بازم ادامه بده

  ناشناس گفت:

  روحش شاد عالی

  مرتضی گفت:

  عالی روحش شاد

  علی اسماعیلی گفت:

  افتضاح بود

  ناشناس گفت:

  افتضاح بود

  میعاد کلانتری گفت:

  عالیه

  میعاد کلانتری گفت:

  عالیه

  میعاد کلانتری گفت:

  بهترین اهنگ روی زمینه

  ناشناس گفت:

  حرف نداشت

  یونس صمدی گفت:

  عالی بود

  sadeghmaktodi گفت:

  شایع سلطان رپ تموم شد و رفت هیچی نگو

  همین که من میگم افتاد

  T.A4 گفت:

  اگه بهم بگن فرصت داری یکی را از نزدیک ببینی حتما خودتو انتخاب میکنم
  عاشقتم یاسهرچی بگم بازم کمه

  ناشناس گفت:

  حالم خیلی بد بود عالی بودن آهنگا

  ناشناس گفت:

  واقعا عالیه ممنون

  یاسین بختیاری گفت:

  من یاسینم از این آهنگ خیلی خوشم آورده لطفا بیشتر بزاریند

  یاسین گفت:

  عالی بود

  نوید گفت:

  عالی

  محمد جواد گفت:

  بسیار عالی یکی از یکی بهتر

  ناشناس گفت:

  خیلی عالی بود

  امیر گفت:

  من خودم با این که ترک تبریز هستم کیف می کنم از اهنگ های استاد رحیم شهریاری واقعا باید بگم یاشاسین اذربایجان و تبریز

  ناشناس گفت:

  بعضیاش خوب نبودن…میثم خسروی خوب بود

  بیتا گفت:

  عالی

  رضا گفت:

  عالی عالی

  ارش گفت:

  عالی مخصوص جمله تو چه میدانی سقوط پاوه را

  علی گفت:

  عالی بود خدایی

  رامین گفت:

  عالبه

  شهرزاد گفت:

  عاییییییییییییی

  مهسا حفیظ گفت:

  خوشم اومد

  امیر امینی گفت:

  با سلام و تشکر از سایت خوبتون . متشکر. موفق و پاینده باشید. خیلی هم عالی

  max...مهدی بیات گفت:

  خوبه

  مهدی بیات گفت:

  یاس خوبه ولی نه بهتر از من امید وارم یک روز اینو واقعا هم به خودش هم به خودم ثابت کنم. یاسر جان موفق باشی.

  009900 گفت:

  دستت طلا

  ناشناس گفت:

  عالی هستن مرسی

  حسین رضایی فرد گفت:

  دمت گرم

  مهرداد گفت:

  با این ۱ نفره ولی اندازه چهار نقر
  تکستاش قویه
  با یه ترکش میشه یه فصلُ سر کرد . . .
  #مرد_تنهای_شب

  ناشناس گفت:

  بعضی اوقات فکر به این که
  اگه سورنا تو هیپ پاپ نبود
  دیوونم میکنه
  __رفیق تنهایی ها ، روزای سخت __

  ناشناس گفت:

  عالی

  حسن جامی گفت:

  بهترین آهنگ یاس بد شدم

  ناشناس گفت:

  نمیشه دان کرد؟ چرا؟

  عرفان گفت:

  عالی بود من با شنیدن این اهنگ واقعا لذت بردم و به ارامش خیلی زیادی رسیدم واقعا عالی بود.

  ناشناس گفت:

  خیلی خوب

  ناشناس گفت:

  عالی

  ناشناس گفت:

  عالیهممممممنون‌عاشقتم

  عارفه گفت:

  خیلی با حاله منکه عاشق اهنگاشم

  اسماعیل گفت:

  خیلی عالی بود اشک منو در اورد تمام اهنگ ها واقا تشکر خدا بیامورز اموات تا

  مایسانا گفت:

  عالیه ولی دانلود نمیشه

  ستاره گفت:

  این آهنگ منو یاد برادرم میندازه که الان یکساله فوت کرده،این آهنگو خیلی دوست داشت ومن هرموقع میشنوم اشکم درمیاد،ممنون

  علی گفت:

  عالی

  ناشناس گفت:

  خیلی عالی بود ممنون

  رسول گفت:

  عالی بودن مرسی

  حمید رضا گفت:

  بینظرره عالی عالی

  سعید گفت:

  خیلی صداش سوز داره دمش گرم

  امید گفت:

  سلام. آهنگ ها خیلی عالی بودن خسته نباشد

  ناشناس گفت:

  عالی آخه میشه کسی گوش بده عاشقش نشه حتی خانم صائبی بدان دوستت دارم

  دکتر ارقش گفت:

  آفرین بر این عزاداری قبول باشه انخ

  علی زارع گفت:

  یاس مثل داداشم هستی خیلی خوب بود

  هومن گفت:

  بابا خیلی باحاله

  س ت گفت:

  عالیییییییی همیشه بهترینی

  کمیل گفت:

  دستت درد نکنه یکی دیگه

  Sadaf گفت:

  سلام تمام اهنگهاتونو دوست دارم خیلی خوب میخونید اشک آدم و در میارید

  REZA گفت:

  این همش نیست!
  لطفا پیگیری بشه!
  درضمن اگه کامنت های اکانت قلابی یاس رو جلوشو بگیرید بهتره!
  «بهتر از یاس وجود نداره»

  ناهید گفت:

  خیلی عالی بهترین پیشرفت هارو براشون آرزو دارم پسر دایی عزیزم

  مسعود گفت:

  عالی من خاطره دارم با این اهنگ. مسعود شجاع از چناران

  عسل گفت:

  محشرهههههه