متن آهنگ زانیار خسروی و سیروان خسروی نمیرم عقب

 

کفشای آهنی پام کردم من این دنیای وحشی رو رام کردم

مشکلات و میزارم زیر پام میرم بالا من مثل بالگردم

هر کجا مشکلا بزرگ شد من سعیمو زیاد کردم

حتی تو بدترین شرایط بازم به خودم اعتماد کردم

یاد گرفتم که زندگی سخته و دست زیاده بالا دست

توی جاده ی زندگی همیشه پایین و بالا هست

یاد گرفتم که زندگی یعنی همین لحظه

فردا که نیومده ولی امروز همین حالا هست

هیچ مشکلی بزرگ هیچ دیواری واسم بلند نیست

این دنیا جایی واسه اونا که همیشه جلوی خطر پر دلهره ن نیست

یاد گرفتم که روی پای خودم وایستم

چون اون موقع سختی ها هیچکسی دورم نیست

نمیرم عقب حتی یه قدم من جلو دردا هیچ وقت کوتاه نیومدم

من گذشته رو نمیشه برگردونم پس میرم جلو تا جایی که میتونم

نمیرم عقب حتی یه قدم واسه اینجا بودن به هر دری زدم

من گذشته رو نمیتونم برگردونم پس میرم جلو تا جایی که میتونم