متن آهنگ رضا بهرام هیچ

 

بعد از تو هیچ می ماند از قلبم برای من

بغضم حریف گریه هایم نیست خدای من

این گریه ها یعنی شروع ماجرای من

چشم رقیبان خورده بر دارو ندار من

نوش شما تنها دلیل انتظار من

دیوانگی دیگر نمیآد به کار من

عاشق شدم عاشق چرا از دور میبینم تو را

وای از این درد دوری

ماندم در آغوش غمت در دل تو جا ماندی فقط

اما هنوز غرق غروری

♪♪♪ شهزاده نامهربان قلب مرا شکستی

تیر گذشته از کمان دردانه ی که هستی

شهزاده نامهربان قلب مرا شکستی

تیر گذشته از کمان دردانه ی که هستی ♪♪♪

♫♫♫

ای عشق خرابم کرده ای آخر تورا

تا کی کنم باور نمیبنی مگر دلم گرفته

این شهر مرا دیوانه میخواند کجایی

دل نمی داند که دنیای مرا ماتم گرفته نمیبنی مگر دلم گرفته

♪♪♪ شهزاده نامهربان قلب مرا شکستی

تیر گذشته از کمان دردانه ی که هستی

شهزاده نامهربان قلب مرا شکستی

تیر گذشته از کمان دردانه ی که هستی ♪♪♪