متن آهنگ رضا بهرام لبخند بزن

 

 دلبر جانم بی اجازه قلب ما بردی کجا بردی

ای عشق جانم هر نفس را

بی هوا بردی کجا بردی

بی منت تو را دوست دارم بی علت تو را میخواهم

 لبخند بزن دیوانه جان

من که تو را دوست دارم

لبخند بزن آرام جان لبخند تو را دوست دارم

 دوست دارم تو

را دوست دارم

 دلبر جانم بی اجازه قلب ما بردی کجا بردی

ای عشق جانم هر نفس را

بی هوا بردی کجا بردی

بی منت تو را دوست دارم بی علت تو را میخواهم

 لبخند بزن دیوانه جان

من که تو را دوست دارم

لبخند بزن آرام جان لبخند تو را دوست دارم

 دوست دارم تو

را دوست دارم

 دوست دارم تو را دوست دارم