متن آهنگ سینا درخشنده پرنده

 

وای از دست آدما چه بی رحمن بگو چرا

شکسته بی تو قایقم چرا نمیکنی نگام

زخمیه بال و پرم از تو هم خسته ترم غریبم

 خدا ی کاری بکن بال پرنده نشکنه

بیا ی کاری بکن قایق من بی مقصده

تو بگو کجا برم دردمو به کی بگم نمیدونم

 خدا ی کاری بکن بال پرنده نشکنه

بیا ی کاری بکن قایق من بی مقصده

بی مرامن آدما دور میشن ازت چرا نمیدونم 

 ببر منو پیش خودت خستم

از آدمای شهر گرون خریدم

این دلو نذار که از دستش بدم

 بازار نامردی چرا شلوغه هر روز خدا

پرنده بی بال و پرش اسیر پرواز خدا

 خدا ی کاری بکن بال پرنده نشکنه

بیا ی کاری بکن قایق من بی مقصده

تو بگو کجا برم دردمو به کی بگم نمیدونم

 خدا ی کاری بکن بال پرنده نشکنه

بیا ی کاری بکن قایق من بی مقصده

بی مرامن آدما دور میشن ازت چرا نمیدونم