متن آهنگ امیر عظیمی دلبستگی

 

دلبستگیهایی که باهامه

وابسته ی چشمای مشکیتن

احساس من رو خوب میفهمی

چشمای تو دارن دروغ میگن

من زیر چتر موژه هات میرم 

وقتی تو بارونی ترین ماهی

 دنیا حسادت داره به چشمات

از بس که بی رحمانه زیبایی

از حال این روزای من پیداست

خوبم که تو خوبی و میخندی

دیوونه بازیام شروع میشه

 وقتی تو موهاتو نمیبندی

از حال این روزای من پیداست

خوبم که تو خوبی و میخندی

دیوونه بازیام شروع میشه

 وقتی تو موهاتو نمیبندی

از هر طرف میرم تو همرامی

با تو همیشه هم مسیر میشم

باور نکن حرفای مردم رو

هر کی که گفته از تو سیر میشم

هر جا که رفتی آخرش برگرد

اینجا یکی هستش که دلتنگه

 اینجا یکی مغلوب چشماته

دیوونه با تقدیر میجنگه

از حال این روزای من پیداست

خوبم که تو خوبی و میخندی

دیوونه بازیام شروع میشه

 وقتی تو موهاتو نمیبندی

از حال این روزای من پیداست

خوبم که تو خوبی و میخندی

دیوونه بازیام شروع میشه

 وقتی تو موهاتو نمیبندی