متن آهنگ رضا صادقی یعنی درد

 

درد یعنی غم داری بخندی به روت نیاری درد یعنی دورت شلوغه و کسی نداری

درد یعنی توو خاک خودت غریب دیاری

درد درد یعنی شرمنده سفره بچه هاتی

 درد یعنی بدهکار عمر و لحظه هاتی درد درد یعنی دلتنگ دلیل خنده هاتی درد

من درد مشترکم منو فریاد کن

همدرد اگه نیستی گاهی ازم یاد کن

من از خودم بریدم و به انتها رسیدم و از هر غریب و آشنا پرم

من درد مشترکم منو فریاد کن

همدرد اگه نیستی گاهی ازم یاد کن

من از خودم بریدم و به انتها رسیدم و از هر غریب و آشنا پرم

 درد نون و درد بی یاری دردی که از آشنا

داری درد بیخوابی و بیداری واسه فردا

باور این که خیلی تنهایی وصله ناجور دنیایی عمریه بیخودی توو رویایی خالیه دستات

وقتیکه دست بسته نشستی و خسته‌ ای

حتی به غصه هات وابسته‌ ای

زندگی توو این شرایط یعنی درد

وقتیکه دست بسته نشستی و خسته‌ ای حتی به غصه هات وابسته‌ ای

زندگی توو این شرایط یعنی درد

من درد مشترکم منو فریاد کن همدرد اگه نیستی گاهی ازم یاد کن

من از خودم بریدم و به انتها رسیدم

و از هر غریب و آشنا پرم

من درد مشترکم منو فریاد کن همدرد اگه نیستی گاهی ازم یاد کن

من از خودم بریدم و به انتها رسیدم

و از هر غریب و آشنا پرم