متن آهنگ امیرعلی رفت دلم

 

کی میدونه تو چه کار کردی با من ای دیوونه

تو ی کار کردی تا من عاشق بشم عشقو بشناسم و

بعد عمری تازه رو کردم احساسمو

خیلی خرابتم تو فقط باش همین میدونن عاشقم

درد و دیوار و زمین تو حق نداری بد شی وقتی عاشقم کردی

آخه منو چه به دلتنگی و تنهایی و بارون و شبگردی

از دستم رفت دلم از روزی که رفت دلم برات بشین

برات حرف دارم باهات نگام بیوفته توو نگات میخوام بگم

میخوام بگم کم آوردم خودت ببین چی آوردی سر دلم

از دستم رفت دلم از روزی که رفت دلم برات

بشین برات حرف دارم باهات نگام بیوفته توو نگات میخوام بگم

میخوام بگم کم آوردم خودت ببین چی آوردی سر دلم

هی میگم به این دل وامونده آروم دل مگه حالیشه

هر چی میگذره داره ساعت دیدنت دقیقتر میشه

خیلی خرابتم تو فقط باش همین میدونن عاشقم

درد و دیوار و زمین تو حق نداری بد شی وقتی عاشقم کردی

آخه منو چه به دلتنگی و تنهایی و بارون و شبگردی

از دستم رفت دلم از روزی که رفت دلم برات

بشین برات حرف دارم باهات نگام بیوفته توو نگات میخوام بگم

میخوام بگم کم آوردم خودت ببین چی آوردی سر دلم

از دستم رفت دلم از روزی که رفت دلم برات

بشین برات حرف دارم باهات نگام بیوفته توو نگات میخوام بگم

میخوام بگم کم آوردم خودت ببین چی آوردی سر دلم