متن آهنگ شایان اشراقی دیوونگی

 

 نکن اصلا بهم خوبی زیاد اصلا بهت خوبی نمیاد

چقد گفتم نرو کوتاه بیا میری و از دستم میدی و

نمیذارم بازم تکرار کنی برگردی و ترکم کنی و

دیگه دیوونگی بسه دلتنگیام بسه

هر چی که با عقلت جور در نیاد بسه

دیگه بیخوابیام بسه بیتابیام بسه

هر چی که باعث شه سردت بشه بسه

دیگه دیوونگی بسه دلتنگیام بسه

هر چی که با عقلت جور در نیاد بسه

دیگه بیخوابیام بسه بیتابیام بسه

هر چی که باعث شه سردت بشه بسه

 میشه باشی و دنیای من بشی

نه نداشتم برات ارزشی من

باید کارماشو پس بدی تهش دادی

این دیوونه رو تو بازی همش

تو که منو نمیخواستی منم

خیلی زودتر کاش میرفتم

دیگه دیوونگی بسه دلتنگیام بسه

هر چی که با عقلت جور در نیاد بسه

دیگه بیخوابیام بسه بیتابیام بسه

هر چی که باعث شه سردت بشه بسه

دیگه دیوونگی بسه دلتنگیام بسه

هر چی که با عقلت جور در نیاد بسه

دیگه بیخوابیام بسه بیتابیام بسه

هر چی که باعث شه سردت بشه بسه