متن آهنگ شهاب حمیدی دل ایران

 

دل ایران شکست گل لاله به روی گنبد زینب نشست

 دل ایران شکست ی وطن ی وطن

مدافع پیکر بی جان که هست

دل ما که تنگته آسمونم به خدا تشنه ی انتقامته

 دل ما که تنگته ی جهان فدای تو

 کل ایران سپاهته

 سردار غریب سردار غریب وای وای وای

 سردار غریب سردار غریب

 وای وای وای

سردار غریب سردار غریب غریبونه رفتی

سردار غریب سردار غریب

بی نشونه رفتی

جهادت مبارک جهادت مبارک مبارک مبارک

شهادت مبارک

مبارک مبارک

ی کشور که دیگه سلیمان نداره

ی ابرم که میخواد

واسه اون بباره