متن آهنگ پدرام پالیز بچرخ تا بچرخیم

 

 قول میدم همه فهمیدن اون نگاهاتو بهم دیدن

 مجبورم آخه مغرورم اگه

از تو به حد یک نفس دورم

ما همه دور همیم دور از حسای تلخیم

  به قول شاعر ی کم

بچرخ تا بچرخیم

تا اومدی روبروم وقت این آهنگ شد

 جانم هماهنگ شو

با ما آخ نفسم تنگ شد

دنیا مثت ندیده هر چی بگی تاییده

آره هر جوری که فکر کنی

حواسم بهت هست

خیره به چشم منی چی به چشمات میزنی

که توی هر حالتی

گیج کنندست

ما همه دور همیم دور از حسای تلخیم

  به قول شاعر ی کم

بچرخ تا بچرخیم

تا اومدی روبروم وقت این آهنگ شد

 جانم هماهنگ شو

با ما آخ نفسم تنگ شد