متن آهنگ آرمین زارعی رفت

 

راه میرم توو خیابونا

نگام به آسمون

فکر اینم که چی کم گذاشتم

آخه مگه واسه اون

رفتو به همه گفتش

خیلی راحت از رازمون 

آخرش هم نفهمیدم چرا

یهو عوض شد فاز اون

رفتو تنهام گذاشت

درد رو دردام گذاشت

خوب میدونست

نقطه ضعفم چی بود 

دست رو نقطه ضعفام گذاشت

بهش گفتم نرو بمون کنارم

مرهم دردام شو باز

ولی رفتو پشتش هم نگاه نکرد

خدا میدونه که الان کجاست

رفت رفت رفت

منو دوسم نداشت

رفت رفت رفت

تعصب رو من نداشت

از دست رفت با اینکه

میرفت جونم براش

رفت رفت رفت

حتی ی یادگاریم

توو خونم نذاشت

از چی بگم که ازت دلخورم

این روزا پر از دلهرم 

با اینکه بعد تو آدمای

مختلفی از حرف میکردن هی پرم

ولی باز من مثه تو نمیشم

توی این سینم