متن آهنگ آصف آریا آتیش

 

هی این پا و اون پا میکنی و بد با دلم تا میکنی تو خودت نمیدونی با من چی کارا میکنی

ی ذره بازی گوشی و همش میری توو گوشی

چقدم بهت میاد لباسی که میپوشیدی

دیوونه شدم رسما دیگه چی میخوای از من میترسم آخر سری کار بدی دستم

داره داره داره میریزه قلبم از عشقت 

ولی نمیاد به چشمت

من که رو بازی کردم حالا تو هم بیا ی چشمه

داره میریزه قلبم از عشقت 

ولی نمیاد به چشمت

من که رو بازی کردم حالا تو هم بیا ی چشمه

آتیش میریزه از اون نگاهت با اون چشات این دلو کردی سر براهت

واسه من هر روز تو هم ی بازی داری

خوب بلدی دلمو چجوری به دست بیار

داره داره داره میریزه قلبم از عشقت 

ولی نمیاد به چشمت

من که رو بازی کردم حالا تو هم بیا ی چشمه

داره میریزه قلبم از عشقت 

ولی نمیاد به چشمت