متن آهنگ احمد صفایی خودتو عشقه

 

میکوبه چپ سینم واست با تو سراسر احساسم

همیشه خنده رو لبام

آرامش میدی به شبام

همه چی خوبو ردیف میره جلو از تو ممنون که دادی بهم دلو

عشق ما عمیق و خیلی خاصه

هیشکی مثه ما رو نمیشناسه

انقد خوبی فقط خودتو عشقه بی خیال همه خودتو عشقه

خنده هات و اون دلبریات

کشته منو فقط خودتو عشقه

انقد خوبی فقط خودتو عشقه بی خیال همه خودتو عشقه

خندهات و اون دلبریات

کشته منو فقط خودتو عشقه

نمیشه ی لحظه بی تو سر کرد جایی رفتی زودی برگرد

دو تا چشمات

عاشقم کرد

بودنت منو توو عشق غرق تا تو اومدی غم ولم کرد

زندگیم با تو

کلی فرق کرد

انقد خوبی فقط خودتو عشقه بی خیال همه خودتو عشقه

خنده هات و اون دلبریات

کشته منو فقط خودتو عشقه

انقد خوبی فقط خودتو عشقه بی خیال همه خودتو عشقه

خندهات و اون دلبریات

کشته منو فقط خودتو عشقه