متن آهنگ اشکان خطیبی دستتو بده من

 

توو طول روز توو

دل شب قدم به قدم

با حال بد یا حال خوب

رو به شمال و جنوب

با پای لخت رو زمین سفت

دندونام به هم چفت

با مشت گره کرده

میکنم غمهارو خفت

گرد راه هر کی رسید

تک به تک بالامو چید

 ولی باز پر در آوردم

 نوبت منم رسید

 حالا که پرواز مال منه

آواز مال منه

حالا که هرچی صحنه و

نقشه منو صدام میزنه

تو هم دستتو بده من بده من

ما صدتا روحیم

توو ی تن تو ی تن

تو هم دستتو بده من بده من

ما صدتا روحیم

توو ی تن تو ی تن

تو هم دستتو بده من بده من

ما صدتا روحیم

توو ی تن تو ی تن