متن آهنگ امید آمری دل من

 

هر وقت دلم میخواد ی کم برای تو تنگ شه

میترسه از روزی که

بازم دلت از سنگ شه

دلتنگ شه و میریزه توو خودش که شاید ی روز

عشق تو توو وجود

اون ی ذره کمرنگ شه

طفلی دلم نمیتونه تورو کنه فراموش

 اگه ببینی حالشو

شرمنده میشی از روش

نمیتونه باور کنه اونکه عشقو یادش داد

عشقشو میتونه به

این زودی کنه فراموش

طفلی دلم نمیتونه تورو کنه فراموش

 اگه ببینی حالشو

شرمنده میشی از روش

نمیتونه باور کنه اونکه عشقو یادش داد

عشقشو میتونه به

این زودی کنه فراموش

دلم میگه حالا میخوای چی کار کنی بی اون

انگار شدم ی آدم

دیوونه و پریشون

ولی محاله که بخوام ازت خبر بگیرم

باید فراموشت کنم

برو از قلبم بیرون

طفلی دلم نمیتونه تورو کنه فراموش

 اگه ببینی حالشو

شرمنده میشی از روش

نمیتونه باور کنه اونکه عشقو یادش داد

عشقشو میتونه به

این زودی کنه فراموش

طفلی دلم نمیتونه تورو کنه فراموش

 اگه ببینی حالشو

شرمنده میشی از روش

نمیتونه باور کنه اونکه عشقو یادش داد

عشقشو میتونه به

این زودی کنه فراموش