متن آهنگ امیر تتلو ولش کن

 

ولش کن چی چی گفت

این چی گفت اون چی گفت

فامیل چی گفت ولش کن

فامیل و ولش کن

نه نه ولش کن بابا رو ولش کن

رفیقو ولش کن

خودمونو بچسب که پیر شدیم

 کی اومدو ولش کن

هر چی میخوان بده برن

جهنممو بهشت کن

منو دیگه تنها نذار

بده دلمو بهش قول

که تا ته راه پیششی

بکن شبو خوشگلش تو

حرف و حدیثو ولش کن

مگه کم بین اینا همه

زندگی چش خورد

این تنو بگیر و بده

نفس بهش تو

 بده یاد من عشقو

استرسمو کمش کن

 آه یا که برو ولم کن

حرارتی که مال منه

رو برو بده به مردم

هر عادتی که بده مال من

تو که خوبی در کل

باز منم و ویسکی

که رد بدم رو الکل

که رد بدم رو الکل

عین پروانه به دور شمع چشمات

همه شب بال زدم

از تب داغ بدنتو

گر گرفتم تبخال زدم

عین پیچک به دور بهشت تنت

همه شب داغ شدم

آره از نگاه تو دوباره من

قشنگترین گل این باغ شدم

پس بقیه رو ولشون کن  

ی کم اون روی قشنگتو

بده به ما نشون خب

این آدما رو ول کن

که دل ما بینشون مرد

بدبختی شروع شد

تا چشام به چشمشون خورد