متن آهنگ امیر خلوت شیشه خورده

 

کشور نیستم

ولی پرچم دارم

ایرانم دشمن از هر ور دارم

خیلیا میخوان بکشم دست از کارم

همشونو جر میدم از بس هارم

واسم مهم نبود چیا داره میره از کفم

همه آرزوهام

چال شدن هدفم

حالا مثه که ی سریا میخوان ا ما

ارث باباشون اینو خوب میدونن 

بگو کی میکنه همه کار و 

این همه سالو بمونه بدره شیکم کار و

بدونه معشوقش ی جا میزنه نارو

چرا میخوان همه

خون ببینن

جیگر ما رو