متن آهنگ امیر مقاره خدانگهدار

 

ی دل سوخته ی بازندم ی افسرده ی غمگینم

به این فکر میکنم دیگه

که چشماتو نمیبینم

ی دل سوخته ی بازندم جلو چشمام همش دیوار

دیگه خسته شدم تنهام

ی دنیا رو تنم آوار

خدانگهدارت دلم تنگ میشه واست

جای من نیستی

نگی رفتشو جا زد

خدانگهدارت فقط رو به خدا کن

حالم خرابه

برام دعا کن