متن آهنگ امین فیاض بگو چته

 

چقد بیقراری نه آروم نداری

بهونه میاری بگو چته 

دلت چرا پره بغضت مثه خوره

گلوتو میخوره بگو چته 

زود باش بگو چته

یخ زده این رابطه

لعنت به این خونه

که سرد و ساکته

بی روح و مبهمی

چشم من دنبالته

 تکلیف من چیه

که حالم خرابته

زود باش بگو چته

یخ زده این رابطه

لعنت به این خونه

که سرد و ساکته

بی روح و مبهمی

چشم من دنبالته

 تکلیف من چیه

که حالم خرابته

چقد پسه هوات

در نمیاد صدات

خون شدن اون

چشات بگو چته 

 چشاتو غم زده

حالت چرا بده

سر تو چی

اومده بگو چته 

زود باش بگو چته

یخ زده این رابطه

لعنت به این خونه

که سرد و ساکته

بی روح و مبهمی

چشم من دنبالته

 تکلیف من چیه

که حالم خرابته

زود باش بگو چته

یخ زده این رابطه

لعنت به این خونه

که سرد و ساکته

بی روح و مبهمی

چشم من دنبالته

 تکلیف من چیه

که حالم خرابته