متن آهنگ حسین زینالی چرا زل زدی

 

من این گوشه نشستم تا خلوت کنم با عکسات

ی کم حالم خرابتر شه بپیچه توو سرم حرفات

تو به قلبم بدهکاری ولی میبخشمت بازم

منو سوزوندی اما من هنوز رو عکسات حساسم

چرا زل زدی توو چشمام تو که با من نمیمونی

داری بازم دروغ میگی میگی بی من نمیتونی

میگی تنگه دلت واسم ولی من تورو میشناسم

خیلی وقته نمیخندی توو این عکسا که میندازم

چرا زل زدی توو چشمام تو که با من نمیمونی

داری بازم دروغ میگی میگی بی من نمیتونی

میگی تنگه دلت واسم ولی من تورو میشناسم

خیلی وقته نمیخندی توو این عکسا که میندازم

تو که میدونی من نمیتونم از فکرت درام

روبروم نشستی داری میگی از عشقت برام

منو سنگ رو یخم کردی مثه سنگی و

با من سردی تویی که منو ولم کردی

چرا زل زدی توو چشمام تو که با من نمیمونی

داری بازم دروغ میگی میگی بی من نمیتونی

میگی تنگه دلت واسم ولی من تورو میشناسم

خیلی وقته نمیخندی توو این عکسا که میندازم

چرا زل زدی توو چشمام تو که با من نمیمونی

داری بازم دروغ میگی میگی بی من نمیتونی

میگی تنگه دلت واسم ولی من تورو میشناسم

خیلی وقته نمیخندی توو این عکسا که میندازم