متن آهنگ حسین معتمد دچار همیم

 

ی حسی بهم میگه هستی هنوز

تمام حواست هنوز پیشمه

منو دوست داری قسم میخورم

 اینو قول میدم جلوی همه

بهت قول میدم نتونی بری

نتونی به احساس من نه بگی

دلت سخت درگیره حس میکنم

 نمیتونی ساده ازم بگذری

میدونم تو هرجای دنیا بری

دلت جا میمونه توو دنیای من

دلت رو به این آدما خوش نکن

نمیتونه هیشکی بیاد جای من

میدونم تو هرجای دنیا بری

دلت جا میمونه توو دنیای من

دلت رو به این آدما خوش نکن

نمیتونه هیشکی بیاد جای من

منو تو ی عمره دچار همیم

باید تا ته راهو با هم بریم

ی وقتایی رفتن فقط چاره نیست

 جواب دلا رو چی باید بدیم

به این راحتیها نمیشه گذشت

نمیشه نباید ازم رد بشی

توی این همه خوبی یادت نره

نباید تو حتی ی کم بد بشی

میدونم تو هرجای دنیا بری

دلت جا میمونه توو دنیای من

دلت رو به این آدما خوش نکن

نمیتونه هیشکی بیاد جای من

میدونم تو هرجای دنیا بری

دلت جا میمونه توو دنیای من

دلت رو به این آدما خوش نکن

نمیتونه هیشکی بیاد جای من