متن آهنگ روزبه نعمت الهی کجا برم

 

نمیدونستم وقتیکه میری با زندگی درگیرتر میشم

این چن تا موی سفید میگن

هر روز دارم پیرتر میشم

لبخندایی که بین ما جا موند حرفایی که بهت نگفتم من

کاش با خودت میبردی این شهرو

کجا برم یادت نیوفتم من

کجا برم یادت نیوفتم من

نیستی و این هوا هوای مردنه قلبی که جا موند ازت

توو سینه ی منه

توو سینه ی منه

با خاطراتت کاری کردی که از یاد من هیچوقت نره این شهر

بغضم اگه بشکنه از دوریت

بارون میگیره رو سر این شهر

بغضم اگه بشکنه از دوریت بارون میگیره رو سر این شهر

بغضم اگه بشکنه از دوریت

بارون میگیره رو سر این شهر

بارون میگیره رو سر این شهر