متن آهنگ شهاب رمضان برعکس

 

وقتی عطرت نمیمونه رو لباسم بذا بقیه ی روزامو ببازم

تا میاد ی کم درست شه

همه چی بد میشه بازم

کوله بارم دلمه خونه به دوشم دیگه چه فرقی داره هرچی بپوشم

حوصلم سر میره بسه

 تو چی میگی در گوشم

میگی برعکس همیشه میتونم قید تو در جا بزنم

 من بمونم و حال بدم

آدم بیرحم بی تو میمیرم

تو چجوری میتونی دل بدی بعد دل بکنی

حرفای بی ربط بگی

بگی وصله ی ناجور منی آدم بیرحم بی تو میمیرم

تو به هر راهی

بری باز تهشم من

تورو نشناختمت ها آخرشم من

تورو میشناسه

دوتا دست حریصم

دل من تنگ میشه واسه تو عزیزم

مثه شلاق زمستون توی بادی منو آخر میکشه عشق زیادی

جلوی چشممی خیلی ولی دوری

میگی آروم بگیرم آخه چجوری

میگی برعکس همیشه میتونم قید تو در جا بزنم

 من بمونم و حال بدم

آدم بیرحم بی تو میمیرم

تو چجوری میتونی دل بدی بعد دل بکنی

حرفای بی ربط بگی

بگی وصله ی ناجور منی آدم بیرحم بی تو میمیرم