متن آهنگ شهاب مظفری مرد

 

کوهیم که شکسته غرورم

ماهیه زخمی توی تورم

نقطه ضعفم گلم بود شکستن

مرده هایی که مرده پرستن

زخمیه قلبم و نیمه جونم غرق خونه

پر و آشیونم زیر پام خالیه

روبرومی من کجا دیگه باید بمونم

حال من بدتر از بدتر از بد

ابر توو چشمای آسمونم

همخون همدرد خیلی خستست

تن این مرد فکر دردات

اشکامو توو بارون حل کرد نرو برگرد

تنها تنها بغضاتو رو شونت بردی

من میبندم زخمی که از دنیا

خوردی هر روز مردی 

بغل کردمت اشکات منو داغون کرد

چشات خون به دل شرشر بارون کرد

ببین دنیای بی عاطفه ی نامرد

چکاری با دل تنگ دوتامون کرد

تنها تنها بغضاتو رو شونت بردی

من میبندم زخمی که از دنیا

خوردی هر روز مردی 

کوهیم که شکسته غرورم

ماهیه زخمی توی تورم

نقطه ضعفم گلم بود شکستن

مرده هایی که مرده پرستن

زخمیه قلبم و نیمه جونم غرق خونه

پر و آشیونم زیر پام خالیه

روبرومی من کجا دیگه باید بمونم