متن آهنگ علیرضا زنگی باید بگی

 

برگشتنت شرطش سخته ولی

قبلش باید بگی راهو با کی سفر کردی

باید بگی از من کی بود مهمتر که

تو بی خداحافظی قصد سفر کردی

میون ویرونی وقتیکه

فهمیدم پیشم نمیمونی

گفتم که میسازم اما

نمیبازم گفتی نمیتونی

چی شد که برگشتی

خاطرمه گفتی که برنمیگردی

باید بگی قبلش تو تموم این راهو

با کی سفر کردی

بعد تو این زندگی سخته و میمیرم

از غصه و غمت خیلی نفس گیره

عشق من کجا دل تو اومد همون شب

که بارون میزد منو تنها بذاری

میون ویرونی وقتیکه

فهمیدم پیشم نمیمونی

گفتم که میسازم اما

نمیبازم گفتی نمیتونی

چی شد که برگشتی

خاطرمه گفتی که برنمیگردی

باید بگی قبلش تو تموم این راهو

با کی سفر کردی