متن آهنگ فرزاد فرزین خرابش کردی

 

خرابش کردی تویی که عشقمونو حراجش کردی

 همه ی زندگیمو تباهش کردی

آهش کردی خرابش کردی

خرابش کردم کسیکه با دلم انتخابش کردم

زدمو از توو این سینه پاکش کردم

خاکش کردم خرابش کردم

ولی هرجا برم هر جا بری فرقی نداره

قلبم نمیتونه تورو تنها بذاره

مثل همون بارونی که هر شب میباره

 حال منم بعد تو تعریفی نداره

هر جا برم هر جا بری یاد توام من

چی شد که این دنیا واسه من شد جهنم

 باید نگهدارم من عشقتو تو سینم

شاید ی روز ی جا تورو بازم ببینم

بهت گفتم جفتم بیارم جفت پوچه

به تو گفتم بی تو خرابست این کوچه

قسم خوردم مردم نشد با تو بد شم

 منو اینبار با عشق بکش تا راحت شم

غمت کوهه روح منو زخمی کرده

 غمت میره میره ولی برمیگرده

به تو گفتم بی تو قلبم آتیشه

آخه تنها بی عشق آدم داغون میشه

ولی هرجا برم هر جا بری فرقی نداره

قلبم نمیتونه تورو تنها بذاره

مثل همون بارونی که هر شب میباره

 حال منم بعد تو تعریفی نداره

هر جا برم هر جا بری یاد توام من

چی شد که این دنیا واسه من شد جهنم

 باید نگهدارم من عشقتو تو سینم

شاید ی روز ی جا تورو بازم ببینم