متن آهنگ قاسم افشار پرستار

 

  یک دنیا عشق از قلبت میجوشه

توی چشمات یک دنیا مهربونی 

نذاشتی حس کنم دردامو هیچوقت

 با اون لبخند گرم آسمونی

ی لحظه چشم از من برنداشتی

غبار غم رو از روحم زدودی

نذاشتی تیره شه شبهای تارم

 کنارم تا سحر بیدار بودی

فرشته ای پر از ایثار و خوبی

وجودت مهربونه مثه بارون

تویی تسکین دردایی که دارم

تویی تسکین این اشکای پنهون

فرشته ای از جنس بهشتی

شبا بیداری که آروم بخوابم

با یک رویای زیبای شبونه

جدا شم از غم و دردای عالم

تویی مرهم برای زخمهایی

که جسمم رو اسیر درد کرده

تویی امنیت این روح خسته

بدون تو بهارم پیر و زرده

 برام اکسیری از روبا و عشقی

تو از بارون تو از جنس بهاری

شبیه مردم این شهر نیستی

فقط به روی شونت بال نداری

فرشته ای پر از ایثار و خوبی

وجودت مهربونه مثه بارون

تویی تسکین دردایی که دارم

تویی تسکین این اشکای پنهون

فرشته ای از جنس بهشتی

شبا بیداری که آروم بخوابم

با یک رویای زیبای شبونه جدا شم

 از غم و دردای عالم