متن آهنگ ماهان بهرام خان عشق بچگیا

 

عشقم عشق بچگیا خیلی وقته

کسی به چشم نمیاد 

هر وقت که توو فکر توام

نمیدونم چرا بارون بند نمیاد

به جون تو ایت دفه رو ی جوری

میشم خودت بگی دیگه نرو

کار خدا بود که یهو اتفاقی

الان دیدیم همدیگه رو 

هنوزم دلم نزدیکه بهت

تو پیش منی تو نگیره دلت

چه خوبه که تو کنار منی

من تنهایی میشم عزیز دلت

هنوزم دلم نزدیکه بهت

تو پیش منی تو نگیره دلت

چه خوبه که تو کنار منی

من تنهایی میشم عزیز دلت

آخه مگه داریم عین تو

خوبیش اینه شدم عین تو

خوبه حالم دادم دل به تو

کاشکی همه آدما میشدن عین تو 

به جون تو ایت دفه رو ی جوری

میشم خودت بگی دیگه نرو

کار خدا بود که یهو اتفاقی

الان دیدیم همدیگه رو 

هنوزم دلم نزدیکه بهت

تو پیش منی تو نگیره دلت

چه خوبه که تو کنار منی

من تنهایی میشم عزیز دلت

هنوزم دلم نزدیکه بهت

تو پیش منی تو نگیره دلت

چه خوبه که تو کنار منی

من تنهایی میشم عزیز دلت