متن آهنگ مجتبی دربیدی بابایی

 

بابایی بابایی پشتمو خالی نکن تاج سرم

تو بری از هم میپاشم 

به همه میگم چه افتخاریه

این که فرزند تو باشم

کاش بیاد بچگیا بی بهونه توی آغوش تو جا شم بابایی بابایی

بابایی بابایی غصه هات زیادن

اما خم به ابروت نمیاری

از خودت کم میشه اما واسه من کم نمیذاری

مطمئن باش میرسم به

اون چه آرزوشو داری بابایی 

کی میگه هیچ وقت توو دنیا نمیشه مردا فرشته باشن

همه ی مردای دنیا میشن فرشته 

وقتی باب شن

ی طرف تمام دنیا ی طرف اینجا منم و بابا

نمیشه رفیقی پیدا

مثه ما دوتا توو کل دنیا