متن آهنگ محسن یاحقی اینهمه سال گذشت

 

اینهمه سال گذشته من هنوزم عاشق توام

توو شادترین دقایقم تو نیستی غصه میخورم

اینهمه سال گذشته تو نرفتی از خاطر من

کجایی عشق خوب من تو نیستی غصه میخورم

اینهمه سال گذشت و من تنهایی موندم

با خودم هر ساله آرزوم تویی توو هر شب تولدم

اینهمه صبر و انتظار تورو ازم جدا نکرد

هیشکی بجز من واسه ما از ته دل دعا نکرد

مادر میگفت ی مرد خوب از عاشقی سیر نمیشه

هر چی که تلخ شه روزگار از عشقش دلگیر نمیشه

اما مادر کجایی من مردم از درد عاشقی

کاش بودی تا دوباره از ی مرد خوب قصه بگی  

مادر که رفت پدر هم رفت تنها شدم

توو زندگی تنها خیال تو منو برمیگردونه به زندگی