متن آهنگ محمدرضا عشریه استوری 2

 

تو پنهونم میکردی که بقیه نپرن

من پنهونت کرده بودم

که ازم ندزدنت میدونی فرق داشتیم

فعلا سرش شلوغه نباید

مزاحم بشم پیش دل ضعیفم

باید مقاوم بشم کم کم

به شهر غم باید که عازم بشم

 فعلا سرش شلوغه جواب زنگ نمیده پیش اون

کاریش نداشته باش شاید معذبه پیش اون

 لباشو میذاره رو ته ریش اون

ی روزی میاد که بهت ثابت میشه

من مثل بقیه نبودم

 ولی اون روز تو برام مثل بقیه ای

عیب نداره صبر کن ی چند روز دیگه

پیام میده که کات کردم باهاش

عیب نداره صبر کن میاد میگه که

هرزه بود و نتونستم بمونم باهاش 

میگی مردا مثل همند

دوست معمولیم بودی اما زندگیم شدی

امان از همین دوستای معمولی

گفتم عاشقم نشو وابستم نشو

دل خودم که رفت بدجوری

کاملا یهویی عاشقت شدم

سابقه نداره که بیشتر از

چند روز بمونه با کسی

طول کشیده این بار

امون از غم بی کسی

 مطمئنم بهم میزنه

آهنگام پلی میشد توو کافه

پز میداد به دوستاش همیشه

صوتیشو گوش میدیدن کجای کارین

 زنده شو برام میخوتد همیشه

استوری میذاره با آهنگ من با عکس اون

 بدجوری میباره چشای من برعکس اون

یاد اون روزا بخیر میگفتی

یکی ی دونه ی کی بودی تو آخه

یاد اون روزا بخیر میگفتی

دیوونه ی کی بودی تو آخه