متن آهنگ محمدرضا گلزار ساحل

 

چی کم گذاشتم واست دلم نداره طاقت

شده این روزا واسم هر ثانیش ی ساعت

بگو بهم چی شد که دلم ازت زود رنجید

 دیدم باهاش میخندی حال منو کی فهمید

من بدون تو ی ساحلم که غرق آبه

دیگه نمیخوریم بهم اینم جوابت

بیا بگو میخوام تورو بازم دوباره

 اگه روی لبای من دوباره خنده نیست

اگه قید تو زدم با چشمای خیس

 اگه عاشقت شدم ی کم منو ببین ببین 

 چی فکر کردی با خودت

میگی دورم از این آدما پره

 چی فکر کردی با خودت

ببین ادا اطفارات بیخوده

میری و میخوری ی روزی از همه ضربه

 ولی اون روزه که دلم ازت کند دل

بازم بده شدم من بدتر از قبل

بازم که تو بردی منم شکستم

ی روزم که نبودی شده جهنم

من لجبارم ولی تو بدتر از من

چی فکر کردی با خودت

میگی دورم از این آدما پره

چی فکر کردی با خودت

ببین ادا اطفارات بیخوده

میری و میخوری ی روزی از همه ضربه

ولی اون روزه که دلم ازت کند دل

بازم بده شدم من بدتر از قبل

بازم که تو بردی منم شکستم