متن آهنگ محمد زارع شیرین زبون

 

بیوفایی یار از ما جدایی یار

بیوفایی یار از

ما جدایی یار

هر کجا بگی مو گشتوم تو کجایی یار

هر کجا بگی مو

گشتوم تو کجایی یار

پیروم کردی یار اسیروم کردی یار

پیروم کردی یار

اسیروم کردی یار

به سر زلف سیات زنجیروم کردی یار

به سر زلف سیات

زنجیروم کردی یار

بیقرارت مویوم چشم انتظارت مویوم

بیقرارت مویوم چشم

انتظارت مویوم

تو که میگفتی ی روز دار و ندارت مویوم

تو که میگفتی ی روز

دار و ندارت مویوم

دل بیقراروم ای یارم شوق تو داروم ای یار

دل بیقراروم ای یارم

شوق تو داروم ای یار

دل بیقراروم ای یارم شوق تو داروم ای یار

دل بیقراروم ای یارم

شوق تو داروم ای یار

به چشمانت نگاهی میکنم من

 به تو عرض سلامی

میکنم من

ولی با این همه عشقی که دارم

 نمیخواهی منو

وای بر دل من

سبزه کشمیر ما زلفای تو زنجیر ما

یا منو ببر به خونتون

یا بیا به خونه ی ما

یا منو ببر به خونتون یا بیا به خونه ی ما

 نشستی روبروم

قربان رویت

 نشستی روبروم قربان رویت

فدای اون دو

ابروی کمونت

فدای اون دو ابروی کمونت

سبزه کشمیر ما

زلفای تو زنجیر ما

 یا منو ببر به خونتون یا بیا به خونه ی ما

یا منو ببر به خونتون

یا بیا به خونه ی ما

شیرین زبونم دردت به جونم

 ای مهربونم

آروم جونم

شیرین زبون ابرو کمون دردت به جونم

با من بمون آروم جون

دردت به جونم

اینوروم با اونورم باغه

اینوروم با

اونورم باغه

چشمای نگاروم ی کمی زاغه

چشمای نگاروم

ی کمی زاغه

ای وای نگاروم تو بیا خونه

شوق تو داروم

خدا میدونه

ای وای نگاروم تو بیا خونه

شوق تو داروم

خدا میدونه

ای وای نگاروم تو بیا خونه

شوق تو داروم

خدا میدونه