متن آهنگ مرتضی اشرفی شوخی شوخی

 

دل ما رو ببین هوایی شد باز

عجب این دل برام بلایی شد باز

آخرم مثل اون شیرین و فرهاد

منه دیوونه رو تو میدی بر باد

عجب داستانی شد

خودش اخباری شد

عجب قضیه ی پر پیچو خم و

عشق خنده داری شد

عجب داستانی شد

خودش اخباری شد

عجب قضیه ی پر پیچو خم و

عشق خنده داری شد

 شوخی شوخی دارم جنون میگیرم

اگه جدی نگیری من میمیرم

آروم آروم دارم سیگاری میشم

تو نیا تا ببین چه حالی میشم

دنیا قلب منو شکسته عشقم

جوری درگیرتم که مست عشقم

عجب داستانی شد

خودش اخباری شد

عجب قضیه ی پر پیچو خم و

عشق خنده داری شد

عجب داستانی شد

خودش اخباری شد

عجب قضیه ی پر پیچو خم و

عشق خنده داری شد