متن آهنگ مهدی جهانی نامهربون

 

صدات زدم شاید صدامو بشنوی

چشام به در مونده شاید تورو ببینم

 پیشت بشینم

شبا چشامو میدوزم به آسمون

ستاره ها درد دل منو میدونن

دل نگرونن

ای نامهربون من مرده آسمون من

گفتم تو بری دنیا

میوفته به جون من

ای نامهربون من مرده آسمون من

گفتم تو بری دنیا

میوفته به جون من

صدات زدم شاید صدامو بشنوی

چشام به در مونده شاید تورو ببینم

 پیشت بشینم

شبا چشامو میدوزم به آسمون

ستاره ها درد دل منو میدونن

دل نگرونن

ای نامهربون من مرده آسمون من

گفتم تو بری دنیا

میوفته به جون من

ای نامهربون من مرده آسمون من

گفتم تو بری دنیا

میوفته به جون من