متن آهنگ میثم خداوردی کرونا داری

 

کرونا داری نه ندارم

کرونا داری نه ندارم

کرونا داری عمه طلا

کرونا داری نمیگی حالا

گردن بگیر کوتاه بیا

فاصله بگیر بی زحمت

کرونا ندی به عمت

میثم خداوردی

عمه ی ما رو بی خیال

عمه کرونا داره داداش

عمتو میخوام رفیق

دیوونشم من عجیب

عمه طلا از عمت

کرونا گرفتم شدید

کرونا گرفتی عزیز

عمه به این با نمکی

باریکلا داره

عمه به این ناز و تکی

باریکلا داره 

آخه ی تیکه ماهه عمت

اونی که میخوامه عمت

چه مهربونه عمت

کرونا گرفته عمت

عمه تورو من ببرم

قرنطینه داداش

داداش