متن آهنگ نوید یحیایی عزیز بانو

 

درد و درمان تو جان و نفسم باش عزیز بانو

هر چه هستم هر چه نیستم آن کسم باش عزیز بانو

توو چشات توو چشات ستاره های آسمونه

عطر موهات منو سمتت میکشونه

آخ بگو تو جان جانی عزیز بانو

ماه آسمانی عزیز بانو

آهای گل گلی دامن عزیز بانو 

نری بد نشی با من عزیز بانو

تو جان جانی عزیز بانو ماه آسمانی عزیز بانو

آهای گل گلی دامن عزیز بانو

نری بد نشی با من

رفتار و اداهات منو کشته زیر چشمی

نگاهات منو کشته

رفتار و اداهات منو کشته زیر چشمی

نگاهات منو کشته

تو که یواش یواش اومدی و دلو میبری بدون

تو جان جانی عزیز بانو آخ ماه آسمانی عزیز بانو

آهای گل گلی دامن عزیز بانو

نری بد نشی با من عزیز بانو

تو جان جانی عزیز بانو آخ ماه آسمانی عزیز بانو

آهای گل گلی دامن عزیز بانو

نری بد نشی با من

تو جان جانی عزیز بانو ماه آسمانی عزیز بانو

آهای گل گلی دامن عزیز بانو

نری بد نشی با من عزیز بانو

تو جان جان جان جانی

تو جان جان جان جانی

تو جان جان جان جانی

آهای گل گلی دامن