متن آهنگ نیکدل گیتارمو ازم نگیر

 

گیتارمو ازم نگیر من از همه اینو دارم

اگه بودی بجای من میگفتی تو کم میارم

گیتارمو ازم نگیر گیتاری که فرشتمه 

میون مشکلات من گیتار راه نجاتمه

گیتارمو ازم نگیر من جز خدا او رو دارم

  اگه اون باشه پیش من با وجودم عاشقشم

گیتارمو ازم نگیر گیتار ناجیه منه

میون غصه های من گیتار سنگ صبورمه

گیتارمو ازم نگیر من از همه اینو دارم

اگه بودی بجای من میگفتی تو کم میارم

گیتارمو ازم نگیر گیتاری که فرشتمه 

میون مشکلات من گیتار راه نجاتمه

گیتارمو ازم نگیر من جز خدا او رو دارم 

اگه اون باشه پیش من با وجودم عاشقشم

گیتارمو ازم نگیر گیتار ناجیه منه

میون غصه های من گیتار سنگ صبورمه