متن آهنگ پدرام پالیز اخبار بین الملل

 

هرچه گویم از تو شهر کیش و ماتست

هر چی دیده ام ز تو بیش از حد لغات است

منطقی نیست اگر دریا تو را ببیند

موج او در ساحل چشمان تو نشیند

دلبری تو معماست نگاهت دواست

حاشیه دارد دو چشمی که چنین دلرباست

 جادوی چشمت شده اخبار بین الملل

 ناز و ادایت شده امروزه ضرب المثل

 ای پر پروازم احساس منی خاص منی میمانی

ای زیبای نازم تو در دلم افتادی خودت میدانی

 خنده ی تو ماه است از گوشه ی شب تابیده ای بر جانم

شب کوتاه است تا صبح نکن کاری که بیتاب بمانم

دلبری تو معماست نگاهت دواست

حاشیه دارد دو چشمی که چنین دلرباست

 جادوی چشمت شده اخبار بین الملل

 ناز و ادایت شده امروزه ضرب المثل

 جادوی چشمت شده اخبار بین الملل