متن آهنگ کامران مولایی فاز مثبت

 

حال باحال و جاده شمال و ی فاز مثبت بی قیل و قال

ما واسه هم ته ی عشق و

حال و دستم توی دستت

بارون نم نم و کور شه هر چی غم و دنیا بامون چپه

به جهنم هر چی میخواد بشه

ما داریم همو عشقم ناز شصتت

تو که باشی کنارم همه چی ردیفه دل من با تو قرصه با ی لشگر حریفه

تویی دار و ندارم

چه خوبه تورو دارم

تو که باشی کنارم همه چی ردیفه دل من با تو قرصه با ی لشگر حریفه

تویی دار و ندارم

چه خوبه تورو دارم

لب ساحل شبو منو تو و عکس دوتایی موجای آروم و ی آتیش و وا چه هوایی

تو میخندی و میره

دلم واست آره خدایی

عکس دوتا قلبو اسممونو گوشه کشیدیم ی جوری خوبیم که به هیچ غصه ای رو نمیدیم

خیره بهم انگاری

که تازه بهم رسیدیم

تو که باشی کنارم همه چی ردیفه دل من با تو قرصه با ی لشگر حریفه

تویی دار و ندارم

چه خوبه تورو دارم

تو که باشی کنارم همه چی ردیفه دل من با تو قرصه با ی لشگر حریفه

تویی دار و ندارم

چه خوبه تورو دارم

تو که باشی کنارم همه چی ردیفه دل من با تو قرصه با ی لشگر حریفه

تویی دار و ندارم

چه خوبه تورو دارم

تو که باشی کنارم همه چی ردیفه دل من با تو قرصه با ی لشگر حریفه

تویی دار و ندارم

چه خوبه تورو دارم