متن آهنگ گرشا رضایی آخر دنیا

 

بریدی ازم نذاشتی بگم منو ندیدی

به چی رسیدی جز حسرت و تنهایی

 عزیز دلم کاشکی ی کم میموندی با من

میموندی تا من ردت کنم از فکر این جدایی

نزن نزن نزن نزن زدن نداره

اونکه زمین خورده دیگه طاقت نمیاره

نگو کسی آخر دنیا رو ندیده

کسی که به آخر خط رسیده دیده

چرا هر چی که میشه فایده نداره

چرا تا میخوام برم دل نمیذاره

 چرا دنبال ی فرصت دوبارم که بدونم تورو دارم

مگه میشه با تو روبرو شمو این روزا رو بروت بیارم

نمیشه تورو ادامه ندم صد سال دیگم

به همه میگم هنوز منو دوس داری

خاطره هام مونده برام دلی که تنگه براش

قشنگه بفهمه که تو واسش بیقراری

نزن نزن نزن نزن زدن نداره

اونکه زمین خورده دیگه طاقت نمیاره

نگو کسی آخر دنیا رو ندیده

کسی که به آخر خط رسیده دیده