متن آهنگ گروه دال هم آواز

 

من در شهر تاریکی پنهانم

من راز شب بوها رو میدانم

تو از چشمم دردم را میبینی

من از قلبت رازت را میخوانم

من در شهر تاریکی پنهانم

من راز شب بوها رو میدانم

تو از چشمم دردم را میبینی

من از قلبت رازت را میخوانم

همراه من شو در طوفان سختیها ماه من شو

در تیره بختیها آوازم شو تا فردای آزادی

 سرشارم کن از شوق پیله کندنها تا صبح

پروانگی رفتن ها پروازم شو تا رویای آزادی

در دنیای سایه ها سرگردان و بی صدا

روز و شب میگردم تا پیدا کنم خورشیدم را

همراه من شو در طوفان سختیها ماه من شو

در تیره بختیها آوازم شو تا فردای آزادی

 سرشارم کن از شوق پیله کندنها

تا صبح پروانگی رفتن ها پروازم شو تا رویای آزادی