متن آهنگ آرون افشار چال گونه

 

زیباترین خنده هاتو نگهدار واسه منو

چال روی گونتو دوس دارمو

تو شدی عزیز جونم

زیباترین خنده هاتو نگهدار واسه منو

چال روی گونتو دوس دارمو

تو شدی عزیز جونم

تو بگو چه فرقی داری با همه آدما

عاشق چیه تو شدم بی هوا

که بدونت نمیتونم

زیباترین خنده هاتو نگهدار واسه منو

چال روی گونتو دوس دارمو

تو شدی عزیز جونم

نگو تلقینه کارات نگو شک داری

بهم چقده سخته برام

نداری کاری بهم

نه خبر دارم ازت نه میشه زنگ بزنم

شده کارم این شبا

به عکسات زل بزنم